سرطان این عشق “مرتضی احمدی” را در جوانی از او گرفت!! + بروز شده

0 52

سرطان این عشق “مرتضی احمدی” را در جوانی از او گرفت!! + بروز شده

مرتضی احمدی در سال 34 با همسر زیبایش ازدواج کرد و در سال 50 او را بخاطر سرطان از دست داد.

مرتضی احـمدی در 9 مرداد 1334 با یکی از هـمکارانش در راه آهن به نام زهرا جوانشیر ازدواج کرد که در25 اردیبهشت 1350 بر اثر سرطان درگذشت، مرتضی احـمدی در 9 مرداد 1334 با یکی از هـمکارانش در راه آهن به نام زهرا جوانشیر ازدواج کرد که در25 اردیبهشت 1350 بر اثر سرطان درگذشت.

احـمدی از این ازدواج یک فرزند دختر به نام آزیتا (متولد 1337) و یک فرزند پسر به نام مازیار (متولد 1340) دارد، احمدی در 1303 در جنوب تهران از خانواده ای با اصـالت تفرشی به دنیا آمد.

برای تـحصیل ابتدا به مکتب و سپس به دبستان منوچهری در میدان گمرک رفت و بعد از آن به دبیرستان شرف و دبیرستان روشن رفت.


۳۰ مرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۴۰

اشتراک گذاری (چگونه میتوانید این مطلب را برای دیگران بفرستید)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.